Демо за Wallpaper X
Технически изисквания за Wallpaper X

Wallpaper

Ширина: минимум 2000 px, максимум: без ограничения;

Височина: без ограничение, препоръчителна височина: 786px;

Максимална големина на файла: 400 kb

Файлов тип: jpg, png

Предоставени файлове: Криейтив на кампанията от посочения файлов тип (jpg, png) и текстови файл (.txt) с линк, към който води криейтивът, PSD файл с включени в него всички елементи, от които е компилиран криейтивът (изображения, шрифтове, лога).

Срок за подаване: 3 работни дни преди старта на кампанията

Препоръки:

В средата на тапета е препоръчително да има бяло поле с размери широчина 980 px.

Препоръчително е важните елементи (лога, имена и други “call to action” елементи да не излизат на повече от 640 px от центъра на фона.

Препоръчителна височина на тапета:786 px

Демо за Rectangle 300х250 X
Технически изисквания за Rectangle 300х250 X

Rectangle 300х250

Размер: 300x250

Максимална големина на файла: 40 kb

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална дължина на анимацията (за swf файлове): 15 sec.

Максимален Frame rate (за swf файлове): 24 fps

Версия на Action script: 2 и 3

Предоставени файлове: Криейтив на кампанията от посочения файлов тип (jpg, jpeg, png, gif) и текстови файл (.txt) с линк, към който води криейтивът. В случай че криейтивът е Flash анимация, клиентът предоставя и .fla файл.

Срок за подаване: 3 работни дни преди старта на кампанията

Добри практики: В случай че браузърът на потребителя не поддържа Flash и html 5, е добре да се предостави стандартен графичен файл (jpg, jpeg, png).

Други:

Всички шрифтове, използвани във файла, трябва да бъдат конвертирани в криви.

Всички swf файлове трябва да съдържат clickTag параметър.

Пример Action script 2

on (release)

{

getURL(_root.clickTag, \\\\\\\\\\\\\\\"_blank\\\\\\\\\\\\\\\");

}

Пример Action script 3

import flash.events.MouseEvent;

import flash.net.navigateToURL;

import flash.net.URLRequest;

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void

{

var request_:URLRequest = new URLRequest(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG);

var target_:String = stage.loaderInfo.parameters.clickTARGET as String;

if(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG)

{

try

{

navigateToURL(request_, target_);

}

catch (err:Error)

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\"Error occurred: \\\\\\\\\\\\\\\" + err);

}

}

else

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\'Click\\\\\\\\\\\\\\\');

}

}

Демо за Leaderboard 728х90 X
Технически изисквания за Leaderboard 728х90 X

Leaderboard 728х90

Размер: 728x90

Максимална големина на файла: 40 kb

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална дължина на анимацията (за swf файлове): 15 sec.

Максимален Frame rate (за swf файлове): 24 fps

Версия на Action script: 2 и 3

Предоставени файлове: Криейтив на кампанията от посочения файлов тип (jpg, jpeg, png, gif) и текстови файл (.txt) с линк, към който води криейтивът. В случай че криейтивът е Flash анимация, клиентът предоставя и .fla файл

Срок за подаване: 3 работни дни преди старта на кампанията

Добри практики: В случай че браузърът на потребителя не поддържа Flash и html 5, е добре да се предостави стандартен графичен файл (jpg, jpeg, png).

Други:

Всички шрифтове, използвани във файла, трябва да бъдат конвертирани в криви.

Всички swf файлове трябва да съдържат clickTag параметър.

Пример Action script 2

on (release)

{

getURL(_root.clickTag, \\\\\\\\\\\\\\\"_blank\\\\\\\\\\\\\\\");

}

Пример Action script 3

import flash.events.MouseEvent;

import flash.net.navigateToURL;

import flash.net.URLRequest;

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void

{

var request_:URLRequest = new URLRequest(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG);

var target_:String = stage.loaderInfo.parameters.clickTARGET as String;

if(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG)

{

try

{

navigateToURL(request_, target_);

}

catch (err:Error)

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\"Error occurred: \\\\\\\\\\\\\\\" + err);

}

}

else

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\'Click\\\\\\\\\\\\\\\');

}

}

Демо за Half banner 300х600 X
Технически изисквания за Half banner 300х600 X

Half banner 300х600

Размер: 300x600

Максимална големина на файла: 100 kb

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална дължина на анимацията (за swf файлове): 15 sec.

Максимален Frame rate (за swf файлове): 24 fps

Версия на Action script: 2 и 3

Предоставени файлове: Криейтив на кампанията от посочения файлов тип (jpg, jpeg, png, gif) и текстови файл (.txt) с линк, към който води криейтивът. В случай че криейтивът е Flash анимация, клиентът предоставя и .fla файл

Срок за подаване: 3 работни дни преди старта на кампанията

Добри практики: В случай че браузърът на потребителя не поддържа Flash и html 5, е добре да се предостави стандартен графичен файл (jpg, jpeg, png).

Други:

Всички шрифтове, използвани във файла, трябва да бъдат конвертирани в криви.

Всички swf файлове трябва да съдържат clickTag параметър.

Пример Action script 2

on (release)

{

getURL(_root.clickTag, \\\\\\\\\\\\\\\"_blank\\\\\\\\\\\\\\\");

}

Пример Action script 3

import flash.events.MouseEvent;

import flash.net.navigateToURL;

import flash.net.URLRequest;

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void

{

var request_:URLRequest = new URLRequest(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG);

var target_:String = stage.loaderInfo.parameters.clickTARGET as String;

if(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG)

{

try

{

navigateToURL(request_, target_);

}

catch (err:Error)

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\"Error occurred: \\\\\\\\\\\\\\\" + err);

}

}

else

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\'Click\\\\\\\\\\\\\\\');

}

}

Демо за Megaboard 970x200 X
Технически изисквания за Megaboard 970x200 X

Megaboard 970x200

Размер: 970x200

Максимална големина на файла: 100 kb

Файлов тип: swf, jpg, jpeg, png, gif, html

Максимална дължина на анимацията (за swf файлове): 15 sec.

Максимален Frame rate (за swf файлове): 24 fps

Версия на Action script: 2 и 3

Предоставени файлове: Криейтив на кампанията от посочения файлов тип (jpg, jpeg, png, gif) и текстови файл (.txt) с линк, към който води криейтивът. В случай че криейтивът е Flash анимация, клиентът предоставя и .fla файл

Срок за подаване: 3 работни дни преди старта на кампанията

Добри практики: В случай че браузърът на потребителя на поддържа Flash и html 5, е добре да се предостави стандартен графичен файл (jpg, jpeg, png).

Други:

Всички шрифтове, използвани във файла, трябва да бъдат конвертирани в криви.

Всички swf файлове трябва да съдържат clickTag параметър.

Пример Action script 2

on (release)

{

getURL(_root.clickTag, \\\\\\\\\\\\\\\"_blank\\\\\\\\\\\\\\\");

}

Пример Action script 3

import flash.events.MouseEvent;

import flash.net.navigateToURL;

import flash.net.URLRequest;

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void

{

var request_:URLRequest = new URLRequest(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG);

var target_:String = stage.loaderInfo.parameters.clickTARGET as String;

if(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG)

{

try

{

navigateToURL(request_, target_);

}

catch (err:Error)

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\"Error occurred: \\\\\\\\\\\\\\\" + err);

}

}

else

{

trace(\\\\\\\\\\\\\\\'Click\\\\\\\\\\\\\\\');

}

}
avtora.com
www.avtora.com

Технически изисквания

Свържи се с нас
Изтегли PDF

Wallpaper
Rectangle 300х250
Leaderboard 728х90
Half banner 300х600
Megaboard 970x200